30.03.2021

Simaghis. Sighit su biàgiu peri is bibliotecas de su territòriu: Bibliotour arribat a Simaghis.

Bibliotour, su biàgiu in giru peri is bibliotecas de su territòriu, pensau e cuncordau de su Tzentru de is Servìtzius culturalis de Aristanis (de sighiri in is retis sotzialis e in su canali YouTube) sighit su caminu cosa sua e si frimat me in sa biblioteca de Simaghis innui Rossana Ortu presentat sa biblioteca e consillat a mannus e pipius duus lìburus de ligi.

Sa presentada de sa bibliotecària de Simaghis, Rossana Ortu, fait a dda castiai innoi. (a.f.)