19.11.2020

Simaghis. Perlongada sa scadèntzia de sa Carta de identidadi

Su Ministeru de s’Internu su 28 de su mesi de trìulas de su 2020 at cuncordau sa Circulari n. 8/2020: “Decretu - Lei de su 19 de maju 2020, n. 34, ligada a sa Lei de su 17 de trìulas de su 2020 n. 77: Misuras urgentis in matèria de saludi, agiudu a su traballu e a s’economia, e de polìticas socialis acapiadas a s’emergèntzia epidemiològica de sa COVID-19” (publicau in sa G.U. n. 180 de su 18 de trìulas de su 2020). – Àtera pròroga de sa scadèntzia de sa carta de identidadi”. Is documentus de identidadi scadius a su 31 de gennàrgiu e a pustis de cussa dii balint finsas a su 31 de su mesi de nadali 2020. Po andai foras de Itàlia o a èsteru sa pròroga non balit e sa scadèntzia de pigai in cunsideru est duncas sa chi est scrita in su documentu.                                                                                                           Po cali si siat àteru informu si podit tzerriai a s’ofìtziu cumpetenti a custu nùmeru de telèfonu 0783/4069200 o scriri a custu indiritzu de posta eletrònica : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.