01.02.2023

OLLASTA. Fiera de Santu Marcu: is operadoris depint presentai sa domanda a intru de su 28 de friàrgiu de su 2023

Si fait a sciri a totu is operadoris e esposidoris chi bolint pigai parti a sa fiera de Santu Marcu ca tocat a presentai sa domanda a intru, e no a pustis, de su 28 de frìargiu de su 2023 lassendi unu indiritzu PEC po totu is comunicatzionis. Est pretzisu a nai ca is domandas chi ant a lompi a pustis de sa dii stabilia no ant a essi pigadas in cunsideru.

Is operadoris chi tenint s’autorizatzioni po dexi annus depint giai e totu s’adesioni a intru de sa pròpiu dii, in carta simpli.

Is operadoris chi non tenint autorizatzioni po dexi annus depint cumpilai su modellu chi s’agatat publicau in su giassu istitutzionali de su Comunu de Ollasta, is domandas depint essi cumpiladas totu comenti si spetat e portai sa marca de bullu de 16 èurus (is domandas chi non sunt cumpletas no ant a essi pigadas in cunsideru).

Is domandas fait a ddas mandai a s’indiritzu de posta eletrònica tzertificada:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

o a s’indiritzu de posta eletrònica ordinària: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

In su giassu istitutzionali de su Comunu de Ollasta s’agatat publicau, e fait a ndi scarrigai, su mòdulu po fai sa domanda e s’avisu in italianu po is operadoris.