Stampa questa pagina
23.11.2020

Siamanna e Siapicia. Avisu – Microchip po is canis

Si fait a sciri a totu is meris de canis ca po lei est òbrigu a ponni su microchip a is canis insoru. Lunis su 14 de nadali de su 2020 a ora de is 11.00, me in is localis de sa ludoteca comunali de Siamanna, su veterinàriu de s’ATS de Aristanis at a ponni su microchip a is canis sena de depi pagai nudda. Totu is tzitadinus interessaus depint cumpilai custa scheda chi si ndi podint scarrigai de su situ de su comunu o pregontai me in s’Ofìtziu de sa guàrdia munitzipali.

Is Siamannesus nci depint torrai sa scheda cumpilada a Comunu intra e no a pustis de su 11 de nadali.

Is Siapiciesus invècias depint presentai sa scheda cumpilada a su Comunu de bidda insoru intra de su 10 de nadali.

ARREGORDAUS A TOTUS CA PO LEI EST ÒBRIGU A PONNI SU MICROCHIP A IS CANIS E A DDUS SCRIRI A S’ANAGRAFI DE IS CANIS E CHINI NON DDU FAIT AT A PAGAI UNA CUNTRAVENTZIONI.

(a.f.)